ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อบริษัท บริษัท ซี.ไอ. อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตราบริษัท
ลักษณะธุรกิจ ผลิต และส่งออก ผลิตภัณฑจากโลหะ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ชั้นจัดแสดงสินค้า ชั้นวางสินค้า ตะกร้า ตะแกรง ระบบลำเลียงสินค้า รถเข็น และอื่นๆ สามารถสั่งทำตามแบบลูกค้า หรือออกแบบโดยช่างผู้ชำนาญการ ซึ่งเน้นการผลิตที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า การจัดส่งที่รวดเร็ว ตรงเวลาที่กำหนด
ความเป็นมา

เมษายน 2531 : จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  • เป็นผู้ส่งออกเพียงอย่างเดียว
  • จัดหาโรงงานผลิตสินค้าตามแบบลูกค้าต่างประเทศ
  • ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ก่อนส่งมอบตามกำหนดเวลา

มกราคม 2547 : ก่อตั้งโรงงาน

  • เพิ่มกำลังการผลิต
  • ผลิตสินค้าได้หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
  • ควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน
  • ปัจจุบันเพิ่มการผลิตสินค้าภายในประเทศ
สโลแกน "คุณภาพเพื่อลูกค้า พัฒนาผลงาน บริการประทับใจ"
นโยบาย
  • Q : มุ่งเน้นคุณภาพเพื่อลูกค้า
  • C : ราคาน่าประทับใจ
  • D : ส่งสินค้าตามกำหนด
เป้าหมาย ยึดมั่นเป้าหมายบนหลักแห่ง คุณภาพ ราคา การส่งมอบ
ดอกด้านบน หมายถึง ประเทศญี่ปุ่น
ดอกบัวด้านล่าง หมายถึง ประเทศไทย

ความหมาย คือ ความร่วมมือของทั้งสองประเทศ เป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืน