โรงงานผลิตตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี บนพื้นที่้กว่า20 ไร่ มีพนักงานที่มากประสบการณ์กว่า 50 คน

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้งานที่ส่งมอบถึงลูกค้ามีคุณภาพและส่งมอบทันตามกำหนด

โรงงานผลิต :